Ing. Maximilián Palčo - KLUB VČELÁROV A ZÁHRADKÁROV